MVO

Het klimaat verandert snel waardoor wij de urgentie voelen om onze kennis en expertise in te zetten om een bijdrage te leveren voor een duurzame watermanagement systemen. Inmiddels is Aqua Delta B.V. uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Wij zetten ons met volle overgave in om de wereld duurzamer te maken.

Wij hebben onze focus geselecteerd aan de hand van de door de VN vastgestelde Global Goals om zo een bijdrage te kunnen leveren aan grenzeloos natuurbeheer, ook daar waar de natuur nog gevaarlijk is.

1. No Poverty

Armoede en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onlosmakelijk verbonden. De focus van Aqua Delta is daarom ook om de gehele samenleving te binden en samenwerken het keyword te laten zijn. Door eenheid te creëren zal armoede inkrimpen met alle gevolgen van dien. De door Aqua Delta opgezette vakschool in Oeganda biedt daarom opleiding en onderdak voor zowel mannen als vrouwen.

2. Zero Hunger

Water is dé bron voor leven. De bronpompen in ons assortiment worden daarom veelal toegepast in de gebieden in de wereld waar drinkwater geen vanzelfsprekend iets is.

Vrijwel alle cijfers en statistieken laten zien dat een wereld zonder honger haalbaar is. Wij als Aqua Delta proberen onderdeel te zijn om te streven naar een wereld zonder Honger. Vandaar dat wij actief zijn in voornamelijk West-Afrika, daar waar veel honger voorkomt, om via educatie een manier te vinden om honger te minimaliseren. Onder het mom: ”Knowledge is Power”.

4. Quality Education

Aqua Delta heeft in samenwerking met een aantal partners en kerkelijke gemeenten een vakschool opgericht in Arua, West-Nile, Uganda. De vakschool biedt naast opleiding ook onderdak, voedsel en geestelijke educatie.

Momenteel wordt er gewerkt aan het oprichtten van een agrarische opleiding naast de al bestaande bouwtechnische en tailoring- opleiding. Studenten worden gerekruteerd uit de vluchtelingenkampen van West-Nile regio in Oeganda, Zuid-Soedan en Congo.

7. Affordable and clean energy

Aqua Delta draagt bij aan schone energie door het blijven door ontwikkelen van de meest efficiënte manier van het verpompen van water. Zo worden er uitsluitend zonne-installatie toegepast om de pompen te voorzien van de benodigde energie. Hierin loopt Aqua Delta voorop op het gebied van CO2-reductie binnen de sector.

9. Industry, innovation and infrastructure

Inklinken is toenemend probleem voornamelijk binnen West-Europa. Het onttrekken van grondwater of het verdrogen van poldergebieden zorgt voor verzakking van grond, door de afname van water krimpt de grond. Om dit tegen te gaan is noodzakelijk om voornamelijk in droge periodes water te kunnen verplaatsen. Aqua Delta biedt hier de juiste oplossing voor.

Deze oplossingen worden ook ingezet om de infrastructuur voor watermanagement in drogen gebieden in Kenia, Burkina Faso, India en Bangladesh tegen te gaan.

Daarnaast is de noodzaak van weidevogels steeds algemener bekend. Vandaar dat onze pompen mede ontwikkelt zijn weidevogelcompenstatie-gebieden.

13. Climate action

In onze filosofie kent duurzaamheid geen tijd vandaar dat wij ons altijd al proactief inzetten voor een verantwoorde milieubewuste omgang met buitenruimte. De huidige omgang met ons klimaat vergt inspanning om een gezonde leefomgeving te creëren voor onze volgende generatie planten, dieren en mensen.

Zo zijn wij actief partner van diverse organisaties die zich inspannen om klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Staatsbosbeheer NL, Natuurmonumenten NL, RSPB England, Natural England, Natuurbeheer BE, Stiftungsland DE, etc.

14. Life below water

Omdat wij meerdere malen betrokken zijn geweest bij diversen projecten om het verpompen van water geen schade aan te brengen aan het leven onder water, hebben wij veel aandacht besteed aan het visvriendelijk verpompen van water. Door te blijven innoveren is het nu mogelijk om visvriendelijk te pompen met Solarpompen van Aqua Delta. Kortom onze pompen hechten waarde aan zowel leven op het land, in de lucht, en onder water.

15. Life on land

Het grootste gedeelte van onze actieve pompen wordt ingezet voor weidevogelgebied-compensatie. Omdat in de afgelopen jaren de weidevogels als de: Grutto, Kieviet, Leeuwerik, Tureluur en Kemphaan ernstig zijn afgenomen in aantallen binnen Nederland, en Nederland door 70% van alle weidevogels gebruikt wordt als broedgebied in West-Europe is het van groot belang om hier aandacht op te vestigen.

Daarnaast proberen wij, daar waar mogelijk, gebruik te maken van gerecyclede materialen. En proberen wij 90% van onze pompen welke aan het einde van hun leven zijn gekomen te recyclen of her te gebruiken.

Scroll naar boven