Ontwikkelingshulp

Kwaliteit van leven is niet overal op deze planeet vanzelfsprekend. Aqua Delta oriënteert zich breder dan de dagelijkse business en houdt zich al vele jaren actief bezig met ontwikkelingshulp. “Met tijd, inspanningen en financiële middelen ondersteunen we een vakschool in Noord-Oeganda,” vertelt eigenaar Aart den Breejen. “Daar krijgen jonge mensen tijdens een eenjarige mbo-opleiding de kans om de basisvaardigheden van een vak te leren en zo aan hun eigen toekomst te bouwen, want iedereen verdient perspectief. Mensen willen een doel in het leven hebben om zich gelukkig te voelen. Ze kunnen zich laten opleiden tot metselaar, kleermaker of automonteur en inmiddels is er ook een landbouwschool gestart. We maken ons sterk om tot een zelfvoorzienend systeem te komen, dat zich op termijn onafhankelijk weet te maken van financiële bijdragen van buitenaf. Met de fondsen die we nu werven richten we bedrijven in de omgeving op, die een deel van hun verdiensten overhevelen naar de vakschool. En passant liggen daar toekomstkansen voor de leerlingen, die er eventueel hun carrière kunnen starten. Onze insteek luidt: help mensen om zichzelf te helpen.”

Aart den Breejen woonde in het verleden tweemaal voor langere tijd in Afrika en heeft in die periodes een sterke affiniteit met het continent gekregen. “Tussen 1999 en 2002 zat ik in Kenya en Zuid-Soedan, tussen 2008 en 2014 verbleef ik met mijn gezin zes jaar lang in Oeganda, waar ik nauw betrokken raakte bij de vakschool in de regio West-Nijl. Die was in de eerste helft van de jaren negentig opgericht, maar liep onder een ander management niet goed en moest opnieuw in het zadel geholpen worden. Mijn bijdrage bestond in eerste instantie uit het ontwikkelen van een visie en het verbeteren van de organisatie, in nauwe samenwerking met lokale collega’s. Na mijn leidinggevende rol ging ik aan de slag met het oprichten van bedrijven in de regio, die middelen genereren om de vakschool te ondersteunen. In feite draait het vooral om het verlagen van de financiële drempel voor jongeren die een opleiding willen volgen. Kost en inwoning, noodzakelijk omdat ze vaak van ver komen, kunnen velen van hen niet betalen. Er zijn nu onder andere een autogarage, een houtzagerij en een bouwbedrijf, waar ook leraren werken en een aanvullend salaris te verdienen.”

Juist die wisselwerking, met ook arbeidsplaatsen voor afgestudeerde leerlingen, maakt dit concept zo duurzaam. “Natuurlijk is het mooi om gelden naar Afrika te sturen voor de ontwikkeling van het continent, maar je geeft mensen pas echt een toekomst wanneer je samen met hen een systeem op poten zet dat zichzelf kan bedruipen,” legt Den Breejen uit. “Natuurlijk vergt het ook financiële middelen van buitenaf om in dit geval bedrijven in het leven te roepen, maar daarmee wordt het een concrete investering in een regio en in het perspectief van mensen die daar leven. Ondernemers die overwegen om dit vanuit een MVO-gedachte te ondersteunen zouden misschien wel met eigen ogen moeten zien hoe het eraan toe gaat. Als westerlingen hebben we vaak de neiging om de Afrikaanse bevolking te onderschatten. Vergis je echter niet in de kennis, ervaring en motivatie daar. Sommige keuzes lijken voor een buitenstaander onlogisch, maar vrijwel altijd bestaan er goede redenen voor. Wij kunnen vanuit Europa wel een hoop doen om dingen op gang te helpen én om de mensen in Afrika moreel te ondersteunen, zodat ze voelen dat ze niet vergeten worden in de wereld. Dat waarderen ze enorm.”

Scroll naar boven