Toepassingen

Agrarisch Plas-Dras Irrigatie Natuurbeheer Veenweide-infiltratie Hoogwaterpeil Onderbemaling Aannemerij Waterberging Vismigratie Innundatie Rietteelt

Agrarisch

Water is het belangrijkste element voor leven. Dus binnen de agrarische sector is een oplossing voor het verpompen van water altijd wenselijk. Aqua Delta biedt voor de agrarische sector diverse oplossingen. Bijvoorbeeld; met betrekking tot waterpeil beheer, ontsmetting door onder water zetten van land, irrigeren of bevloeien van akkerbouw etc.

Plas-Dras

Voor het realiseren van kleinschalige plas-dras levert Aqua Delta diversen pompen. Plas-dras wordt toegepast op locaties welke een gedeeltelijk en tijdelijk onder een dun laagje water gezet worden. In het voorjaar fungeren plas-drasweilanden als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun broedplekje in de regio opzoeken. Plas-dras worden gecreƫerd in de maanden februari tot juni. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor allerlei soorten weidevogelkuikens.

Irrigatie

Op grote schaal water naar landbouwgrond verplaatsen is waar de Aqua Delta Buispompen voor ingezet kunnen worden. Met een gemiddelde irrigatiebehoefte van 50m3 per hectare vergt het veel pompcapaciteit. Omdat wij van mening zijn dat irrigeren enkel energie technisch effectief is in de vorm van bevloeiing in plaats van besproeiing of beregening, zijn de Buispompen van Aqua Delta ideaal toe te passen.

by Albert Wester

Natuurbeheer

Diverse agrarische ondernemers treffen maatregelen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap. Zo wordt er veel vaker water gepompt op een milieu-verantwoorde manier, om zo de natuur in zijn meest natuurlijke vorm te laten opereren. Precies waarom wij onze zonnepompen ontwikkelt hebben.

Veenweide-infiltratie

Vanwege het eeuwenlang ontwateren van veen is het nu van groot belang om infiltratie toe te passen. Bodemdaling is een alsmaar groter wordend probleem, en dient tegen gegaan te worden doormiddel van infiltratie. Omdat droog veen oxideert (verbrand) is het van belang om continu water te verpompen.

Hoogwaterpeil

Al eeuwenlang is Nederland het land waar de strijd tegen het water het heftigst woed. Omdat het verpompen van ‘overtollig’ water veel energiekost. Heeft Aqua Delta buispompen ontwikkelt die met een tamelijk lage benodigde energie een hoog debiet aan water kunnen verpompen.

Onderbemaling

Door onderbemaling wordt de waterstand in bepaalde gebieden kunstmatig laag gehouden. De pompen van Aqua Delta worden veelal toegepast om kwelwater af te voeren naar bijvoorbeeld een hoger gelegen poldergebied. Binnen deze vakterm wordt veelal de ”wet van Darcy” toegepast om de juiste capaciteit van de benodigde pomp te berekenen.

Aannemerij

Voor de aannemerij zien we mogelijkheden om onder andere in bagger depots te werken met zonnepompen. Met name door hun onderhoudsvriendelijkheid, en omdat er geen fossiele brandstoffen van toepassing zijn, kan het een aantrekkelijke optie zijn om een zonnepomp als oplossing te gebruiken. Maar ook voor tijdelijke onderbemaling van bijvoorbeeld ontgravingen waarbij het waterniveau mag variƫren.

Waterberging

Voor waterbergingen kunnen zonnepompen een goede rol spelen. Het maakt de keuze voor een bergings gebied makkelijker en er hoeft geen kabel aangelegd te worden. Door het pomp karakter van een zonnepomp zal ook de bergiing niet te snel leeg gepompt worden terwijl er nog vollop behoefte is aan de pompcapciteit van het bemalingsgebied. Ook hebben zonnepompen juist in de periodes van zware buien (van voorjaar tot najaar) juist hun beste capaciteit.

Vismigratie

Vissen zijn een belangrijk onderdeel van onze wateren. Bij een evenwichtig en gezond ecosysteem hoort een goede en gevarieerde visstand. Het is dan ook belangrijk dat de verschillende vissoorten die wij in ons land kennen een gezond leefklimaat hebben. Naast het zorgen voor een goede waterkwaliteit in rivieren, meren en sloten is ook een vrije zwemdoorgang voor veel soorten cruciaal. Daarom zijn de de buispompen van Aqua Delta ontwikkelt om dusdanig langzaam te draaien dat vissen onbeschadigd door de pomp verplaatst kunnen worden.

Rietteelt

Voor de rietteelt zijn de buispompen een goede mogelijkheid om geluidsarm en milieuvriendelijk te pompen. De pompen hebben een capaciteit tot 70m3 per uur. Ook zijn de pompen geschikt voor zowel bevloeiing als vorstschade preventie.

Inundatie

Om veel voorkomende cycten-aaltjes, in bijvoorbeeld de bollenteelt te bestrijden, maar ook het tegengaan van een overschot aan muizen kunnen percelen onderwater gezet worden. Ook is de bekende Japanse Duizendknoop steeds populairder binnen Nederland, deze is goed tegen te gaan door het inunderen van het perceel. Met name vanwege de onderhoudsbehoefte kunnen zonnepompen ingezet worden.

Scroll naar boven